Dokumenti

Javna nabava

DOPUNE PLANA NABAVE JAVNE USTANOVE ŠPORTSKI OBJEKTI ŠIBENIK ZA 2024. GODINU/2
DOPUNE PLANA NABAVE JAVNE USTANOVE ŠPORTSKI OBJEKTI ŠIBENIK ZA 2024. GODINU
Registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave i okvirnih sporazuma u 2023. godini
Plan nabave roba, radova i usluga za 2024.godinu
Plan nabave roba, radova i usluga za 2023.godinu
Registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave i okvirnih sporazuma u 2022 godini.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2022.godinu
Registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave i okvirnih sporazuma u 2021.
PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2021. godinu
Registar sklopljenih ugovora jednostavne nabave u 2020.g.
Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2020.godinu
Registar ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2019. godinu
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE roba, radova i usluga za 2019. godinu
Statističko izvješće o javnoj nabavi 2018.
PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2019. godinu
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ I BAGATELNOJ NABAVI ZA 2018. GODINU
PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2018. godinu
REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ I BAGATELNOJ NABAVI ZA 2017. GODINU
Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
Registar ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2016. godinu
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2015. godinu
Registar ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2015. godinu
Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2014. godinu
Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2014. godinu
Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu
Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2012. godinu
Nadopuna 2 - Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu
Nadopuna 1 - Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu
Plan nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2011. godinu
Plan nabave roba, radova i usluga za 2011. godinu.

Izvješća

Statističko izvješće o javnoj nabavi
FINANCIJSKI PLAN JAVNE USTANOVE ŠPORTSKI OBJEKTI ŠIBENIK ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU
Obrazloženje Financijskog plana 2024-2026
Financijski izvještaj 12-2023
Bilješke uz financijski izvještaj 12-2023
Financijski izvještaj I-XII 2022.
Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine
Financijski izvještaj I - XII 2022.
Financijski izvještaj I - XII 2021.
Financijski izvještaj I - XII 2020.
Financijski izvještaj I - XII 2019.
Bilješke uz financijski izvještaj I do XII 2019.
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2014. godinu

NATJEČAJI

Odluka o odabiru za radno mjesto higijeničarka - stalni radni odnos
Odluka o odabiru za radno mjesto pomoćni radnik Mladen Burazer
Odluka o odabiru za radno mjesto pomoćni radnik Vice Beg
Poništenje natječaja za zapošljavanje za radno mjesto Domar na određeno vrijeme
Poništenje natječaja za zapošljavanje za radno mjesto Higijeničarka na određeno vrijeme
Poziv na razgovor (intervju) kandidatima
Obavijest NATJEČAJ
NATJEČAJ za zapošljavanje 03/2024
NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora
RANG LISTA KANDIDATA PREMA BROJU OSTVARENIH BODOVA
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATIMA I KANDIDATKINJAMA
OBAVIJEST u svezi provedbe natječaja za prijam na radna mjesta pomoćni radnik i higijeničarka
Natječaj za radno mjesto pomoćni radnik
Natječaj za radno mjesto higijeničarka
Poziv na razgovor (intervju)
Natječaj za zapošljavanje za radno mjesto DOMAR
Natječaj za zapošljavanje za radno mjesto HIGIJENIČARKA
Natječaj za zapošljavanje za radno mjesto POMOĆNI RADNIK-SPASIOC
IZVJEŠĆE o provedenom natječajnom postupku za radno mjesto Domar-održavatelj teniskih terena
Rang lista i poziv na intervju
OBAVIJEST u svezi provedbe natječaja za prijam na radno mjesto: Domar - održavatelj teniskih terena
Poziv za testiranje kandidatima/kinjama
NATJEČAJ Domar - održavatelj teniskih terena
NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Javne ustanove "Športski objekti Šibenik"
ZAPISNIK Otvaranje i pregled pristiglih prijava za zapošljavanje djelatnika/ca / POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)
OBAVIJESTI u svezi provedbe natječaja za prijem na radno mjesto: Pomoćni radnik
Natječaj za zapošljavanje za radno mjesto pomoćni radnik 16.11.2021.
Natječaj za zapošljavanje: Pomoćni radnik - Spasilac
Rang lista domar održavatelj teniskih terena
Rang lista domar voditelj održavanja teniskih terena
Rang lista DOMAR
Rang lista pomoćni radnik
POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA
NATJEČAJ za radnja mjesta
Obavijesti i upute kandidatima

Interni akti

Procedura obračunavanja i izdavanja putnih naloga
Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti Javne ustanove Športski objekti Šibenik
RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove “Športski objekti Šibenik”
PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA
PROCEDURA NAPLATE PRIHODA
PROCEDURA BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA
Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama 2019
Pravilnik o radu
STATUT Javne ustanove Športski objekti Šibenik
IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA (31.12.2020.)
Odluka o osnivanju Javne ustanove i izmjene
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju "Javne ustanove Športski objekti Šibenik" (10.02.2021.)
ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Javne ustanove "Športski objekti Šibenik" (10.02.2021.)
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA (PROČIŠĆENI TEKST) (22.02.2021.)
ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O UNUTARNJEM USTROJSTVU JAVNE USTANOVE "ŠPORTSKI OBJEKTI" ŠIBENIK
RJEŠENJE o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove "Športski objekti" Šibenik
POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE "Športski objekti" Šibenik
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA (PROČIŠĆENI TEKST)
ODLUKA o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju osobe za zaštitu podataka
Odluka o imenovanju osobe za zaštitu podataka
Izjava o nepostojanju sukoba interesa
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE