Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

 

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama „Narodne novine“ broj 25/13. i 85/15.) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup traženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom i drugim propisom.

 

Informacija


u smislu navedenog Zakona o pravu na pristup informacijama (članak 5. stavak 1. točka 3.) predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

 

 

Ponovna uporaba informacija,


u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla

Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

 

Službenik za informiranje


Javna ustanova “Športski objekti Šibenik” javnosti informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Javne ustanove „Športski objekti Šibenik“ na sljedeće načine:

 1. pisanim putem na adresu:
  Javna ustanova "Športski objekti Šibenik", Miminac 15, 22000 Šibenik
 2. elektroničkom poštom službeniku za informiranje na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/ Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 3. telefonom na broj:
  0913002255
 4. telefaksom na broj:
  +385 (0) 22  212929
 5. osobno na adresi:
  Javna ustanova "Športski objekti Šibenik", Miminac 15, 22000 Šibenik

 

Obrasci za podnošenje zahtjeva:

 

 

Obrazac broj 2 - Zahtjev za pristup informaciji
Obrazac broj 3 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac broj 4 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

 

Službenik za informiranje:


Filip Vukičević
Javna ustanova “Športski objekti Šibenik”
Miminac 15, 22000 Šibenik

 

Tel.: +385 0913002255
Fax: +385 (0) 22 212929
E-mail službenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Ustav Republike Hrvatske ("NN" broj 85/10. – pročišćeni tekst)

Zakoni

Podzakonski propisi

 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", br. 12/14)
 • Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije ("Narodne novine", br. 15/14)