Čestitamo Vam Međunarodni praznik rada!

 

KORIŠTENJE TERMINA NA BAZENU U ZDRAVSTVENE SVRHE

 

Dozvoljeno je korištenje termina za građanstvo na bazenu u zdravstvene svrhe uz prethodno predočenje liječničke dokumentacije.

Na bazenu će se korisnicima uz mjerenje tjelesne temperature voditi i sustav evidencije prisutnih osoba radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2.

Uz mjesto i datum u evidenciju se unose ime, prezime, telefonski broj te vrijeme dolaska i odlaska korisnika, asistenta i eventualno ostalih uključenih osoba potrebnih za odvijanje aktivnosti.

Odlukom Stožera civilne zaštite Šibensko-kninske županije nove mjere trajat će najmanje do 30. travnja 2021.

 

- Zabrana svih klupskih treninga u zatvorenim prostorima osim za klubove koji se natječu u 1. i 2. rangu natjecanja u seniorskoj konkurenciji i u 1. rangu natjecanja u juniorskoj konkurenciji na nacionalnoj razini u ekipnim sportovima, kao i klubove koji se u individualnim (pojedinačnim) sportovima natječu u seniorskoj konkurenciji u ekipnim klupskim natjecanjima na nacionalnom nivou u najvišem rangu u liga sustavu natjecanja te treninga i natjecanja kategoriziranih sportaša u individualnim sportovima (pojedinačnim) i sportaša nacionalne razine koji se pripremaju za europska i svjetska natjecanja sukladno popisu koji, na prijedlog Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, odobri Ministarstvo turizma i sporta;

- Sportska natjecanja i treninzi koji su dopušteni mogu se odrţavati samo bez gledatelja i uz strogo pridrţavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a organizatori su obvezni osigurati da se svi sportaši i nuţno tehničko osoblje koje je prisutno pridrţavaju propisanih epidemioloških mjera te da se sportski objekti u zatvorenim prostorima iznimno koriste samo za potrebe dopuštenih aktivnosti;

- Obustava rada sportskih i rekreacijskih centara u zatvorenom prostoru;